Klicka på bilden för
större bild!
SVENSKBYKÖREN

Tillbaka
 

 Svenskbykörens medlemmar är ättlingar till de bybor som ursprungligen kom  
 från  Dagö och sjunger enligt deras tradition. Kören har spelat in en CD som kan 
 köpas genom Föreningen Svenskbybornas försorg. Här kan Ni lyssna på ett urval av
 de sånger som kören spelat in ( får laddas ner med Föreningens tillstånd).
 Klicka nedan på den/de sånger ni vill lyssna på.
 

 1. Ditt Svenska språk (Anonym) 4.14
 2. Vart än åren Mig föra i Livet
(Rysk folkvisa) 2.29
 3. O, vad Världen nu är skön
(Mozart/Josephson  3.24
 4. Lova vill jag Herran
(Tysk melodi 1694/J O Wallin 3.03
 5.
Skulle jag ej vara glad (E Hawschild/L Sandell 3.24
 6.
Vänta efter Herran (Anonym) 3.08
 7.
Signe och bevara
(Anonym) 2.00

 

 Körledare: Eivor Buskas
 Inspelningen är gjord i Gammelgarns kyrka på Gotland
 Foto: Paul Rondahl
 Tekniker: Rune Fröling, Sandkvie Studio
 
 Vill Ni köpa CD-skivan ringer Ni Birgitta Utas på 0498-216789.  CD:n  kostar 100 kr 
 plus porto. Sångerna finns även att köpa på kassett för 80 kr.

 NY CD med Svenskbykören utkommen 2006.
 Köp en nyinspelad CD med Svenskbykören - Advent-, jul och nyårssånger -  för 125 kr, porto 
 tillkommer. Ni beställer CD:n hos Birgitta Utas på tel.  ovan, eller på Birgittas e-mail.


 Klicka på bilden så får Ni större bild! Klicka på titlar så får Ni bakomslaget med alla sångerna.

With this, you can use it for a longer time. One of the best places recommended to buy these rolex replica sale would be the virtual stores. These online shops are regularly updated with the latest and the best breitling replica uk. Buy a classy watch to enhance your real persona. At the same time make your date a memorable experience. Do not hesitate and purchase a replica watches uk from a reliable replica watches sale online. Comedy movies have always been crowd-pullers with their seemingly-effortless kicks and punches. Thus, movie makers today use people’s funny bones to target audiences. The replica watches that there has been a recent upsurge in films that rolex replica sale plots stands to prove the point that comedies are bestsellers! What’s more, you do not need ace stars to work up some funny magic!

                                  

Webbplatsen uppdaterades tisdag 07 augusti 2012