Resan till Sverige
påbörjades i juli 1929 
HISTORIA
Tillbaka

Anm:
Böcker om 
Svenskbybornas
historia och öden
kan  köpas  direkt
via Föreningen
Svenskbyborna.
Kontakta Birgitta
Utas, tel: 0498-216789

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedan kan Ni välja bland böcker/dokument/intervjuer som beskriver  historien om Svenskbyborna.
 
 Ni kan även läsa några av de dikter/poem som bl. a. Kristoffer Hoas skrev med ordförklaringar,
 se nedan DIKTER.


Kyrkan i Gammalsvenskby
som stod färdig år 1885


Kristoffer Hoas,
den andlige ledaren
i byn


Familjen Andreas Buskas vid uppbrottet från svenskbyn 1929


Katarina Norberg, en av svenskbybona som lämnade byn 1929

                                   

Webbplatsen uppdaterades tisdag 31 maj 2011