Klockstapeln vid Roma kyrka på Gotland
Läs mera!

FÖRENINGEN
 
Tillbaka

STYRELSE 2011
Sofia Hoas, ordförande
Sylve Jakobsson, vice ordförande
Sten Pettersson, kassör
Lennart Martis, ledamot
Britta Hinas Persson, ledamot
Kjell Kotz, ledamot
Karl-Gustav Svensson, ledamot


Styrelsesuppleanter:
Christina Knutas, suppleant och sekreterare,  Peter Knutas, suppleant, vice sekreterare, Mia Kotz och Lars-Ove Hoas.

Revisorer:
Åke Appelkvist och Allan Ahlbin

Revisorsuppleanter:
K-G Kotz och Lars Kotz

Festkommitté: Evy och Allan Ahlbin, Gunilla och John-Ove Olsson, Lilian Jacobsson,
Signe Sjöndin
, Gertrud Nilsson och  Anneli Utas
Kontaktpersoner i Stockholm:
Ingegerd Hasbar och Britta Hoas
Kontaktpersoner i Huskvarna: Gunnar Hinas
Kontaktperson i Malmö
: Ann-Marie Persson
Valberedning
: Therese Annas-Ljung, sammankallande, Jan-Henrik Henriksson och 
Erik Havklint

Sofia Hoas   ordförande

Sylve Jakobsson
vice ordförande

Kjell Kotz,
ledamot

Sten Pettersson
kassör

Lennart Martis
ledamot

Karl-Gustav Svensson
ledamot

Britta Hinas Persson, ledamot

Förenings stadgar
Föreningens
historia

Föreningens ordföranden genom tiderna:
Petter Annas, Gustav Kotz, Gustav Buskas, Karl-Olof Hinas och Birgitta Utas.

Statistik om svenskbyborna
Föreningens E-mail adress: sofia.hoas@gotland.com

 
   
   
   
   
 
       
       


 

Webbplatsen uppdaterades tisdag 05 mars 2013