LJUDFILER                                                                                                                                Tillbaka   

Roma 1 aug -99X Kören sjungerX GudstjänstX Anna SigaletX Emil NorbergX Elin AnnasX  Anna Norberg  X Edvin MartisX  Elsa UtasX

 

Anna AnnasX  Elin Herman   X  Emma KnutasX Maria NorbergX  Melitta Portje X Viktor NorbergX   Lilly HansasX    Emil SigaletX Emma Utas X

 

VIDEOKLIPP

Här är två videoklipp från
Gammalsvenskby

1. Anna Annas berättar 2. Emma Malmas, Emil
Norberg, Anna Norberg m fl

För att kunna se dessa videoklipp, ca 3 min (9 MB) resp. ca 5 min (14 MB),  måste Ni ha ett videocodec av typen DivX. Om Ni inte kan spela upp filmen direkt i Er PC kan Ni ladda ner
programmet från: www.divx.com 
Spela sedan upp i Windows Media Player. OBS: Ni bör helst ha bredband/ADSL-anslutning för att kunna ladda ner filmen på ett tillfredsställande sätt. Minimikrav: Pentium II 450MHz samt 64 MB Ram.