DIKTER /POEM

 

Dikt

Författare

Botpsalm

Kristoffer Hoas 1922

Jag är svensk

Kristoffer Hoas

Moder Svea

Kristoffer Hoas

Modersmålet

Kristoffer Hoas

Till de slagnas minne

Kristoffer Hoas

Vid den oförgätne Y Buskas grav

Kristoffer Hoas 1937

Laschas Eva

Kristoffer Hoas

Gamma sjångar hon lonkat Hannas visa

Kristoffer Hoas

Putte marscherar åt kirkja de vias

Kristoffer Hoas

För sent

Hoas Kristoffer

Till Margareta Buskas, Katarina Utas m fl

Kristoffer Hoas

Gamlsvenskar

Tackne Andersas-Johannes

Hemkomst – till Svenskbyborna

Gustav Åström

Farväl till hembygden

Jan Utas 1929

 

 

ORDFÖRKLARINGAR                        

Gammalsvenska-nysvenska

 

Gammalsvenska

Nysvenska

 

 

ahr

andra

àleskar

maträtt – liknar små kroppkakor

argas

förargas

armin

armen

barmin

barmen

bisja

kabyss, hydda

blej

blev

blommar

blommor

boskaskån

kospillning

breijer

bred

brejver

bredvid

brist

bröst

bräjgräs

vitrot

burrat

rufsigt

dehn

döden

demores

imorgon

dihna

kudden

drehmin

drömmen

däj

dänna

dörren

e

i

e-da

idag

eike

ek

ein

en

eit

ett

ferehe

för det

fih

fick

fihlas

fila

fixare

fortare

frase

fradga

frå´ka

doft

fåh

gamma

farmor el. mormor

gih

gick

gitts

tänka

guss

guds

halvá

en sorts sötsak

he

det

hehna

höna

huh

huvud

håa

har

hälstra

pilträd

hännasch/hennasch

hennes

hävle

hyvla

hösch

hur

ipet

öppet

jar

er

jär

är

kaste

kasta

katta

katt

kaven

vattenmelon

kenar

solroskärnor

kho

vad

kist

kista

knurrat

lockigt, krulligt

ko

vad

kole

vem

koma ehåne

komma ihåg

konn

 var

kont

kunde

kvihlas

vila

kvitn

vitna

kvetscha

klämd

kåmman

kammaren

kåsch

kors

lehter

vånda

like

liket

lits

lyssnar

liste

listig

loma

flamma

lojka

klädeskistan

lonkat

halta

låg

lär

lära

löftar

luktar

mejke

mjuka

mockar

mungiporna

monn

mun

muhldh

mull

mål

rita

namme

namnet

ne

ni

nerå

ner

näst

hos

nu

omman

fästman

peller

förkläden

päll

förkläde

rej

redan

rejs

resa

rian

ryttaren

rock

kjol

roh

ro

sia

sida

siggan

zigenerskan

sjärta

hjärta

skamme

skammen

skehnt

skönt

skjöut

sköt

skratten

den onde, den lede

skrattes ase

den ledes kräk

solk

smutsa

stora se

göra sig till

struhk

stryk

ståh

stå

stå´ka

käpp

sväjvdar

ryker

surar

sura

såa

sova

sänta

omskakad, stött

sä´te

sätta

säjjer

säger

tae

tag

tarvar

behöver

teisch

deras

tejsch

deras

tendre

 tänderna

tenér

där nere

thin

din

thom

de

thå

tickle

ofta

tomm

de 

trampninge

tröskningen

triskeslava

tröskeslaga

trull

troll

trånger

trång

tåa

taga

tåhr

tår

tårk

torka

tämft

tänkt

ulleduker

ylledukar

uta

utan

våter

våt

vär

vid

å

och

ård

plöja

åther

åter

ått

åt

än

att

änt

inte

änt

inte

ör

från

öte

i/uti