SVENSKBYBORNA

START
Föreningen
Föreningsnytt
Historia
Fotogalleri
Ljud-Video
Svenskbykören
Artiklar
Reportage
Canadian site

NYHETER:

Besök i Svenskbyn våren 2013, se rapport K E Tysk, se även Reportage.

SVENSKBYTRÄFF
i Trelleborg 11-12
maj 2013.

Program, se rapport, och  föreningsnytt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Webbmaster:
Åke Uthas, Ystad
akeuthas48@gmail.com

 Välkommen till Föreningen Svenskbybornas hemsida!

 Vad händer i föreningen just nu? Se föreningsnytt.
 Är Du medlem i Föreningen Svenskbyborna? 
Om inte, bli medlem genom att sätta in 100 kr på pg 187879-2.
 Hemmavarande barn betalar bara 50 kr, dock högst 300 kr/familj. Tala om vad du heter och vilken adress du har,
 så kan föreningen nå dig med meddelanden, information mm.

  HISTORIA
Svenskbyborna är ättlingar
till svenska bönder som 1781 
tvångsförflyttades från Dagö
till Ukraina, där de grundade
Gammalsvenskby. De lyckades
bevara svenskheten i fråga
om
både språk och sedvänjor.
Inför hotet om att deras jord
skulle kollektiviseras, hotet
om förföljelser och svåra
ekonomiska förhållanden,
flyttade ca 900 svenskbybor
till Sverige 1929.

De flesta svenskbybor
bosatte sig på Gotland, ca
240 återvände till Ukraina.

Ett 70-tal emigrerade till
Kanada.
Läs mera om den
fascinerande
historien om svenskbyborna på
annan plats på denna webbplats.Kyrkan i Gammalsvenskby,
Klicka på bilden så blir den större.

Svenskbyborna kom från Dagö (Hiiumaa). År 1781 fotvandrade de till södra Ukraina och grundade Gammalsvenskby 1782 (marschvägen markerad med röd streckad linje på kartan ovan). Det är dock omtvistat om resan till Gammalsvenskby gick via Moskva.Emma Utas                  Elsa Kozenko f Utas  Återkomsten till Sverige den 1
augusti 1929 till Trelleborg där prins Carl, president i  Svenska Röda Korset, tog emot på kajen.
Hemresan gjordes möjlig genom en nationalinsamling  för att "få hem" svenskbyborna. Insamlingen inbringade närmare en miljon kr och en fond bildades. Pengarna kom att användas
för rese-och inkvarteringskostnader,
förvärv av jordbruksfastigheter mm. Svenskbygården i Roma på Gotland.
Läs mera!

 

Webbplatsen uppdaterades torsdag 06 juni 2013